1

Jewels Of Nature

dodano 395 dni temu
Door de companies van Twitter te gebruiken, ga je akkoord met ons beleid voor cookiegebruik en gegevensoverdracht buiten de EU. Wij en onze partners zijn wereldwijd actief en gebruiken cookies, onder andere voor analyses, personalisatie en advertenties. It was bought to a London vendor who shortly sold it to Joseph Frankels and Sons of New York City, who retained the stone in New York till they, i